Webinar GDPR pentru asociațiile de pacienți. 3/3

DATELE PERSONALE ale pacienților. Ce se întâmplă cu ele din 25 Mai 2018. Un webinar Pacientul 2.0 pentru asociații, cu Dan Alexandru, Dorica Dan și Lucian Ionita.
Datele personale sunt orice fel de date care pot duce, direct sau indirect, la identificarea unei persoane fizice.
Datele personale trebuie colectate și procesate legal, transparent și cu bună-credință și doar pentru scopul pentru care au fost colectate.
Daca vă bazați pe consimțământ, acordul persoanelor trebuie cerut clar și precis, astfel încât persoanele să știe exact pentru ce furnizează acele date și să le și poată actualiza la nevoie.
Datele personale pot fi colectate și procesate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator.
Datele personale colectate nu trebuie păstrate pe o perioadă nedeterminată, ci trebuie șterse atunci când nu mai sunt utile scopului pentru care au fost colectate.
Datele persoanelor juridice nu sunt date cu caracter personal, însă datele administratorilor organizației sunt.
Cei care colectează și prelucrează date din categoria de date speciale trebuie să trimită o notificare către Autoritate prin care să anunțe începerea acestei activități.

Comentează

Your email address will not be published. Required fields are marked *